เทสการทำงานของ เซฟตี้วาล์ว ด้วยไอน้ำ หลังการติดตั้ง
เจ้าของวาล์ว สหวิริยา บางสะพาน เป็น Fully lift Safety Valve Close bonnet

วัตถุดิบสำหรับผลิต เซฟตี้วาล์วและการเลือกใ้ช้
MATERIALS SELECTION FOR SAFETY VALVE  (Disc and Nozzle)

1. High tensile Alloy - AISI 440C (Areospace materials)
    เหมาะมากสำหรับทำ ลิ้นวาล์วชนิดนี้ เพราะเป็นโลหะไม่ขึ้นสนิม
    กันการเสียดสีของไอน้ำแรงดันสูงได้ดี มีความแข็งถึง 57-61 Hrc
    คุณสมบัติทนการกัดกร่อนได้ดีเท่ากับ Stainless steel grade AISI304
    แต่แข็งแกร่งกว่ามาก

2. High tensil Alloy - AISI 440B (Areospace materials)
     เหมาะสำหรับเป็นวัสดุทำบ่าวาล์ว คุณสมบัติเหมือน AISI 440C
    แต่มีความแข็งเต็มที่ 50-55 Hrc หลังการชุบ Quench and Temper

3. High Alloy Steel - X20-13%Cr /QT ทำลิ้นและบ่าวาล์ว ทนแรงเสียดสี
   ทนการกัดกร่อน อาจเกิดสนิมโลหะบ้างเนื่องจากมีโลหะ โครเมี่ยมผสมอยู่
   เพียง 10-13% ขณะที่มีคาร์บอนอยู่ที่ 0.15

4. Stainless Steel AISI 630 หรือ 17-4PH  เหมาะสำหรับทำลิ้นและ่บ่าวาล์ว
    ในอุตสาหกรรม ปิโตรเลี่ยม แก๊ส และน้ำมัน   ที่แรงดันปานกลางและอุณหภูมิไม่เกิน 300C ความแข็งของโลหะไม่ควรเกิน 30Hrc เป็นโลหะที่รับความเค้นได้ดีที่มีผลกระทบจากกรดกำมะถัน 
Sulfide stress cracking

ไม่แนะนำให้ใช้โลหะชนิดนี้ทำ Safety Valve for Steam Application

5. Stainless Steel AISI 316  เหมาะสำหรับเป็นวัสดุทำลิ้น และบ่าวาล์ว    ใช้ในอุตสาหกรรม อาหาร และยา สารเคมี เพราะมีส่วนผสมของคาร์บอนต่ำ
มีโครเมี่ยมและนิเกิลสูง แต่ไม่เหมาะสำหรับสารไหลที่เป็นไอน้ำแรงดันสูง
เพราะเนื้อโลหะชนิดนี้ชุบแข็งไม่ขึ้น คือประมาณ 20-25 Hrc เท่านั้น

Safety Valve Casting Body
Materials: Carbon Steel A216-WCB,GSC25N

การออกแบบ วาล์วนิรภัย safety valve
ตามมาตราฐาน API526
เืทสการ pop-up API527

ให้สังเกตุดูว่า Safety valve มีลักษณะโชว์สปริง Open Bonnet and Close Bonnet

1. โดยปกติแล้ว Safety Valve สำหรับงาน Steam ควรเลือกแบบ Fully Lift Safety Valve Open Bonnet
     เมื่อมีการ Pop-up     จะสามารถเห็นการทำงานของวาล์ว เห็นไอน้ำออกมาจาก Stem
     วาล์วและการเคลื่อนไหวของสปริง  ในกรณีต่อท่อ ส่งไอน้ำออกไปด้านนอกของโรงงาน

2. Safety Valve Close Bonnet หรืออาจจะเรียกว่า Relief Valve ก็ได้ในกรณีที่สารไหล เป็นของ
   เหลว เป็นแก๊ส เป็นสารเคมี ซึ่งเป็นสารไหลที่ไม่ลอยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ สารไหลเหล่านี้
   จำเป็นต้องใช้ Safety Valve Close Loop System คือสามารถนำสารไหลที่ได้หลังจาก Set 
   Pressure เอากลับไปใช้ใหม่ หรือเก็บในถังได้ 

  Safety valve ใช้กับงาน Steam    แต่ต้องการระบบ   Close loop system
   ก็มีการใช้อยู่บ้างเช่นกัน

SAFETY VALVE  ตัวแรกในเมืองไทย และมีอักษรภาษาไทย  หาได้ยากมาก

ผลิตภายใต้การแนะนำทางวิศวกรรม โดยบางจาก ปิโตรเลี่่่ยม มุ่งเน้นการทดแทนการนำเข้า ระยะเวลาผลิตที่เร็วกว่า

คุณภาพดีกว่า มาตราฐาน API 527 ใช้วัสดุที่ทนทานกว่า การหล่อโลหะปราณีตกว่า  โดยมีรายละเอียดแนบ

1.ขั้นตอนการออกแบบ ตามมาตราฐาน API 526  โดยมี Safety Factor 
    ถึง  5 เท่าตัว ของ Setting Pressure

2. ใช้วัสดุทำตัวถัง Bonnet โดยโลหะชนิด A216-WCB  เป็นโลหะเหนียว
    ไม่แตกร้าว ไม่ว่าจะถูกการกระแทก หรือถูกทุบ หรือภายใต้แรงดันสูง

3. การหล่อตัวถังวาล์วด้วยระบบ Loss Wax  เพิ่มความแข็งแรงให้โลหะ
    ลดตามด หรือ Pin hole ในเนื้อโลหะ  ให้ความละเอียดของผิวงาน  

 

จากรูป เป็นการหล่อเทียน คือฉีดเทียนเข้าไปใน แบบพิมพ์ Mould & Pattern

ดึงไส้แบบออก ถอดแม่พิมพ์ ก็จะได้ชิ้นงานที่ทำด้วย เทียน

นำชิ้นงานเทียน ไปเคลือบเซรามิก  แล้วเอาไปอบไล่น้ำเทียนออกให้หมด หลังจากนั้นอบอีกครั้งที่อุณหภูมิสูงถึง 1000 องศา C  เพื่อให้เซรามิก แข็งตัว

และไล่ความชื้นออกจากแบบงานให้หมด  จึงเทน้ำโลหะที่อุณหภูมิประมาณ 1300-1400 C ลงไปในแบบพิมพ์   หมายเหตุ อุณหภูมิของน้ำโลหะขึ้นอยู่กับ

ชนิดของโลหะ  ซึ่งจะมีจุดหลอมเหลวไม่เท่ากัน

                     
                     

ชิ้นงานที่เป็นโลหะ A216-WCB ที่ถูกถอดออกมาจากเบ้าพิมพ์เซรามิก

โดยการเคาะ หรือทุบ ปั่น ให้เซรามิกแตก และร่อนเอาเศษผงออกให้หมด

นำชิ้นงาใไปยิงทราย   ก็จะได้ชิ้นงานตามแบบ

การออกแบบวาล์ว  ให้เป็นไปตามมาตราฐาน API 526  - ต้องมีค่าของ Valve Orifice ที่กี่ Square Inch -ของวาล์ว

แต่ละขนาด  โดย API จะกำหนด ฯ Orifice Letter : ซึ่งจะหมายถึงพื้นที่หน้าตัดของ Valve Orifice. ตามตารางเช่น

Orifice Letter            D           E          F         G          H           J           K           L          M          N            P

Square Inch        0.150      0.225      0.371   0.559    0.873   1.430     2.042    3.170    4.000    4.822     7.087

5. การคำนวณ ขนาด ระยะห่างของขดสปริง  จำนวนขด มีผลต่อ คุณภาพของ Safety Valve มาก
    คือ ค่า Set Pressure หรือ Pop-up Pressure ควรอยู่ระหว่าง 50% ของกำลังสปริง

    ยกตัวอย่างเช่น Pop-up Pressure ที่ค่า Force ที่ 35N    ค่า Working Force -ของสปริงควรจะ
    อยู่ที่ Minimum Working Force 26.25N และ Maximum Working Force 78.75 N

    ถ้าค่า Pop-up Pressure อยู่ที่ 90%ของกำลังสปริง แสดงว่า สปริงงวดจนเกือบสุดแรง
    สปริงจะเกิด การล้าตัว และหมดกำลังที่จะไปกดลิ้นวาล์ว อายุของ วาล์วจะไม่ทน จะเกิดการรั่ว
    ก่อน ค่า Setup Value

    ถ้าค่า Pop-up Pressure อยู่ที่ 10% ของกำลังสปริง แสดงว่า สปริงแข็งมาก ผลที่ตามมาคือ
    ค่าการยกตัวของลิ้นวาล์วจะน้อย เกิน 1/4 ของ Orifice Port  สารไหลจะออกได้น้อย

    ค่าของสปริงที่แข็งเกินไป จะเป็นอันตรายมาก ถ้ามีการตั้งค่าจนสุด ค่า Working Force ของ
    สปริงอาจจะมากกว่า Max . working pressure ของ Pressure vessel ก็เป็นได้

 

ขั้นตอนการออกแบบเครื่อง เทสวาล์ว

Bench Testing Table

API 527 กำหนด ค่าการวัด อัตราการรั่วของวาล์วที่ 90% ของ Setting Pressure 

Tightness Standard  API 527 on Metal Seat Safety Valve  Setting Pressure not exceed 1000 psi

Leakage Rate in Bubbles per minute จะต้องไม่เกินตารางด้านล่าง

 

1. Orifice Size F and Smaller
     Maximum Leakage rate 40  Bubbles/Minute

2. Orifice Size G and Larger
    Maximum Leakage rate 20 Bubbles/Minute

s

เทคนิกการซ่อมบำรุง Safety Valve

SAFETY VALVE OVERHAUL PROCESS

CLICK FOR INFORMATION

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SAFETY VALVE  สามารถปรึกษาและรับการอบรม ได้จาก อ.กฤตย์ ศรีนภาสวัสดิ์    PET  - www.petco.co.th 

หรือ  บริษัท  วาล์วคลีนิก จำกัด   อนันญา   083-9959333

www.bvvalve.com        sales@bvvalve.com

ANSWER CLICK HERE

เครื่องจักรความเที่ยงตรงสูงใช้ในการผลิตวาล์วนิรภัย SAFETY VALVE
Body Safety Valve After Machining

Machine for  Safety Valve Production

 

เครื่องจักรในการผลิต เซฟตี้วาล์ว ต้องมีความจำ และ สามารถผลิตตัวต่อ ๆ ไปให้มีความเที่ยงตรง เท่ากันทุกตัว คือความสเถียรของวาล์วขณะใช้งาน

เซฟตี้วาล์ว ขณะอยู่ในกระบวนการผลิต ต้องใช้ความ

เที่ยงตรง อัตราคลานเคลื่อน ต้องไม่เกิน 0.0001 mm.

Test Pop Up pressure Acc. API 527
Reseat Pressure not more than 10% of Set Pressure

Calibration Report of Pressure Gauge

เนื่องจาก Pressure Gauge แต่ละตัว แต่ละแบรน และอายุการ
ใช้งาน ทำให้ค่าไม่คงที่  Pressure Gauge ที่นำมาตั้งค่าจำเป็น
ต้องผ่านการ Calibrate ก่อนเสมอ 

Bench Test คือการเทส
ก่อนการติดตั้งจริง จะมีค่าเบี่ยงเบนประมาณ  3%+ -
เพราะอุณหภูมิไม่เท่ากัน   จำนวนสารไหลไม่เท่ากัน  สารไหล
ที่นำมาเทสวาล์ว  โดยมากใช้ไนโตรเจน ซึ่งไม่ตรงกับสารไหลที่ใช้จริง
ระยะห่างของ Pressure Gauge ไม่อยู่ในระยะ Feed Back ที่เท่ากัน

การตั้งค่าในระบบจริงอาจต้องทำอีกครั้งในกรณีที่ต้องการความละเอียด
สูง   แต่ทำได้ง่ายมากเพียงตัดตะกัวล็อกฝาวาล์วออก คลายน็อตล็อก ตัวตั้งสปริง ขันตัวตั้งสปริงประมาณ 1 รอบเกลียว
แล้วล็อกน๊อตอีกครั้ง เทสดูการเปรี่ยนแปลงได้

เทสด้วยฟองสบู่ภายใต้แรงดันลม

ก็จะพบการรั่วซึมของปะเก็น หรือ

ตามดจากตัวถังวาล์ว ก่อนการติดตั้ง

 

ผลงานการหล่อโลหะ จาก อยุธยา PMC

ออกแบบโดย วิศวกรบางจากปิโตรเลี่ยม

ผู้ผลิต บี วี วาล์ว ประเทศไทย

วาล์ว ผลิตสำหรับ บางจากปิโตรเลี่ยม

ต้องการความเสถียรสูงมาก  มีความเที่ยงตรงสูง

Flow Rate  and O-Rifice Acc.API 526 Test API527

ค่า ReSeat เท่ากัน ทุกครั้ง และทุกตัว   อัตรารั่วซึม

เป็น 0  ที่ค่า Reseat ซึ่งจะต่ำกว่าค่า Pop Up หรือ

Set Presssure ที่ 10%

การผลิต SAFETY VALVE ต้องใช้ความละเอียดอ่อน

และความเที่ยงตรงสูงมาก  โลหะต้องไม่เกิดความร้อนขณะอยู่ใน ขบวนการผลิต

เพราะอาจเกิดการ บิดตัวได้   ความเร็วรอบของงานกลึง

สงผลต่อความมาตาฐานของระบบ เกลียว NPT และองศาของเกลียว ความเทียงตรงนี้ส่งผลโดยตรงต่อการรั่วซึมจาก

Screw End Connection

CLOSED BONNET SAFETY VALVE
DESING FOR HIGH PRESSURE

CLOSE BONNET SAFETY VALVE

SAFETY AND RELIEF VALVE

VALVE OWNER TATA STEEL THAILAND

VALVE MAKER BV VALVE THAILAND

relief valve tata

SAFETY AND RELIEF VALVE

VINYTHAI       VALVE OWNER

SAFETY VALVE VINYTHAI

SAFETY VALVE CLASS PN40 X PN16

SAFETY VALVE CLASS ANSI 300 X ANSI150

SAFETY 30 BAR

safety valve 30 bar 2SAFETY VALVE FOR SUPER HEAT STEAM

POP UP TESTING SAFETY VALVE  ACCORDING TO   API 527
BY VALVE CLINIC CO.,LTD
MANUFACTURE BY BV VALVE THAILAND

SAFETY POPUP

NITROGEN - LIQUID TESTING FLOW CHARACTERISTIC AFTER PUP UP

RESEAT CONDITION.

VALVE : OWNER   SIAM CITY CEMENT

CLASS: PN40   SET PRESSURE 30 BAR - POWER PLANT

SAFETY VALVE WHAT IS SAFETY VALVE

WHAT IS THE DIFFERENT BETWEEN SAFETY AND REREIF VALVE

SIZING OF SAFETY VALVE   FLOW CHART -FARRIS USA API 526

APPLICATION