การผลิตวาล์ว ด้วยเครื่อง CNC ความเที่ยงตรงสูง

ตรวจเช็ค ตามด หรือจุดรั่วของวาล์ว

ภายใต้แรงดัน Nitrogen 10 Bar

 

ตรวจ Face to Face Dimension

Flange Drill ว่าตรงตามมาตราฐาน และแบบงาน

full cavity PTFE seat

ANGLE Ball Valve

ANGLE TYPE BALL VALVE

บอลวาล์ว ฉาก ชนิด  3 ทาง

ผลิตให้แก่  THAI TORAY

ออกแบบ โดยวิศวกร ไทยโทเร

ผู้ผลิต บีวี วาล์ว ไทย