ข้อมูลเพิ่มเติมจาก pdf.file
Click for pdf.file

Click for more information
Sleeve Plug Valve PDF.

WHAI IS PLUG VALVE ? AND HOW ITS WORK.

คำถามเกี่ยวกับ ปลั๊กวาล์ว   

ปลั๊กวาล์ว คืออะไร    ทำหน้าที่อย่างไร  และเหตุผลของกานใช้ปลั๊กวาล์ว

ข้อดีและข้อเสียของปลั๊กวาล์ว

การออกแบบปลั๊กวาล์วที่ดีทำหย่างไร   สารไหลที่เหมาะสมกับวาล์วชนิดนี้

ประเภทของวาล์ว

ปลั๊กวาล์วแบ่งออกเป็นประเภทหลัก อยู่ 2 ชนิด

1. Plug valve for Water work, Waste Water

Concentric design and Eccentric design

เป็นปลั๊กวาล์วที่ออกแบบมาใช้กับงานน้ำ  น้ำประปา น้ำสะอาด จะใช้ รุ่น Concentric design.

คือเพลาวาล์ว และลิ้นวาล์วอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางของตัวเรือนวาล์ว  ลิ้นวาล์วประเภทนี้ส่านมาก

จะมีการใช้วัสดุ โลหะเช่นเหล็กเหนียว A216-WCB  หรือ  STAINLESS STEEL ที่ถูกห่อหุ้มด้วยยาง

วัสดุของยางที่ห่อหุ้มมักใช้ Valcanized in NBR  แรงบิดในการเปิดปิดวาล์วสูงมาก 

 

Eccentric design   เป็นปลั๊กวาล์วที่ออกแบบให้ลิ้นวาล์วและเพลาวาล์วอยู่ในตำแหน่งเยื้องศูนย์กับตัวเรือนวาล์ว

เหมาะสำหรับสารไหลที่ปนเปื้อน เหนียวข้น  น้ำเสียจากโรงงาน  แรงบิดในการเปิดปิดวาล์วต่ำมาก และไม่เก็บสารไหล

ในตัวเรือนวาล์ว

 

 

 

 

 

 

 

plug valve1plug valve2

 

1. Eccentric Plug Valve  ปลั๊กวาล์ว เยื้องศูนย์ สำหรับงานน้ำเสีย                                                                  2. Sleeve Plug Valve

                                                                                                                                                                          ปลั๊กวาล์วสำหรับสารเคมี และน้ำมัน