ตัวอย่าภาพคือการซ่อม สตีมแทรป  TLV-Japan   Size 1 1/2" Class ANSI 600    Valve Owner    SCG-HD4    Rayong

 

VDO   STEAM TRAP OPRATING TEST

STEAM TRAP    TLV  - CASE STUDY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สตีมแทรปชนิดนี้  ออกแบบมาโดยใช้ Floating Ball  เป็นลิ้นวาล์วในตัว   ลิ้นวาล์วจะหมุนอิสระ จะไม่ตกลงไปขบกับบาวาล์วในตำแหน่งเดิม

ทุกครั้ง  เพื่อลดการสึกกร่อนของลิ้นวาล์วที่เป็นลูกบอล       แต่สำคัญมากลูกบอลต้องกลมจริง ๆ  และต้องสะอาดมาก ๆด้วย

เมื่อสารไหล ไอน้ำ    ลม  และ น้ำ เข้ามาในตัววาล์ว      ลมจะออกทาง Air Vent   ส่วนน้ำจะยกลูกบอลลอยขึ้น และไหลออก

ทางบ่าวาล์ว       จนกระทั่งน้ำไหลออกหมดลูกบอลจะตกลงมาปิดบ่าวาล์ว Seat ไม่ให้สตีมไหลออกทางบ่าวาล์วได้

ไอน้ำและลม ที่มากับสารไหลจะไปไหลออกที่ Air Vent Port     

Air Vent Valve มีลิ้นวาล์วและบ่าวาล์วอยู่  ลิ้นวาล์วจะปิดเมื่อไอความร้อนไปสัมผัสกับ โลหะ Bi-metal   

Bi-metal จะเกิดการโกร่งตัวและดันลิ้นวาล์วไปกดที่บ่าวาล์ว  ไม่ให้ไอน้ำไหลออกไปได้       ไอน้ำที่ถูกกักในตัวเรือนวาล์ว

จะถูกควบแน่นและกลับไปเป็น น้ำ   ยกลูกบอลลอยขึ้นปล่อยน้ำออก  วนเวียนไปเรื่อย ๆ

การออกแบบสตีมแทรปแบบนี้ ลูกบอลจะไม่ไปกะแทกกับตัวเรือนวาล์ว  เพราะมีตะแกรงป้องกันไว้ ในกรณีที่มีแรงดันสูง

ผิดปกติ หรือเกิด Water hammer   แต่การใช้ลูกบอลเป็นลิ้นวาล์วจะป้องกันการรั่วได้ไม่สมบูรณ์ เหมือนกับลิ้นวาล์วรูป Cone Taper

และลูกบอลก็ไม่สามารถใช้โลหะชนิดแข็งพิเศษได้ด้วย   เหมือนลิ้นวาล์วทั่วไป ซึ่งอาจใช้วัสดุ โคบอลท์อัลลอย  หรือ ทังสเตนคาร์ไบน์ได้

 

 

 

การเทสการทำงานของสตีมแทรปด้วยไอน้ำ   STEAM TRAP UNDER TESTING PROCESS AFTER OVERHAUL